Klein Karoo

IMG 0053

5 Day Klein Karoo Walking Tour [101 km]

Experience the Klein Karoo, which is a long valley bordered by the Swartberg